Projekt som vi levererar

Karlatornet

Karlatornet, Göteborg

Vi har fått äran att leverera centraler till detta speciella bygge ”Karlatornet Göteborg”. Det kommer att bli nordens högsta byggnad 245m närden står klar i slutet av 2024. Vår samarbetspartner i projektet är Granitor Göteborg.

Väst-länken

Västlänken, Göteborg

Vi ska under några år framöver leverera lågspänningsställverk och centraler till projekt Västlänken Göteborg. Västlänken är en cirka 6 km lång tågtunnel under centrala Göteborg. Tre nya stationer byggs längs den nya sträckningen: Centralstationen, Göteborgs Haga och Korsvägen. Vår samarbetspartner i projektet är Eitech Stora projekt Sverige.

World of Volvo

World of Volvo, Göteborg

Vi ska leverera centraler till Volvo:s unika byggnad söder om Liseberg ”World of Volvo”. World of Volvo kommer att bli en mötesplats där någonting alltid är på gång; allt ifrån permanenta och temporära utställningar av fordon till föreställningar, upplevelser och möten. En levande plats som ofta byter skepnad där man träffas, skapar, upplever och blir inspirerad. Vår samarbetspartner i projektet är Granitor Göteborg.