background

Vi löser era Kabelskåp.

Serviscentraler & Fördelningar

Vi arbetar i dag med det marknadsledande fabrikatet ABB Kabeldon. Kabeldons Klip är ett mycket personsäkert och flexibelt system där du enkelt kan bygga ut anläggningen i efterskott, även under spänning.