Hållbarhet är viktigt för oss!

Vi är en del av samhället och vill vara med och påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning. För att uppnå det arbetar vi aktivt med hållbarhetsfrågor internt och tillsammans med våra huvudleverantörer.

Vi på HT-bolagen ställer stora krav på leverantörerna via vår Code of Conduct och kräver att merparten av våra leverantörer jobbar aktivt i hållbarhetsfrågan samt har en hållbarhetsplan och även någon form av miljöcertifiering.

Vi på HT-bolagen driver en egen hållbarhetsplan med fem hållbarhetsmål som sammanställs och mäts för varje kvartal.

 • Logistik – koldioxidutsläpp
 • Återvinning – koldioxidutsläpp
 • Inköp – Code of Conduct
 • Arbetsmijö – kontor & produktion
 • Miljödiplomering

Hållbara ställverk och centraler betyder

•Vi har en hållbarhetsplan med mål och kontinuerlig uppföljning •Vi är miljödiplomerade 2022 enligt svensk miljöbas •Vi ställer höga krav på våra leverantörer genom HT:s code of conduct •Vi ställer höga krav på våra kopparleverantörer att 100% av tillverkningen skall komma från Norden och med minst 15% tillverkning av återvunnen koppar. •Vi ställer höga krav på våra plåtleverantörer och att 100% av tillverkningen skall komma från Europa med minst 15% återvunnen skrot. •Vi använder oss av 100% förnybar energi i vår produktion samt i våra kontorslokaler •Vi optimerar trafikplaneringen som bidrar till att vi minskar miljöpåverkan och minimerar miljöansträngningen.

HT-bolagen miljö-diplomerade 2022

HT Ställverk AB & HT Centraler AB har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. Detta innebär att organisationen har:

 • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
 • En miljöpolicy, mål och handlingsplan
 • Genomfört konkreta miljöförbättringar
 • Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
 • Förankrat och redovisat miljöarbetet
 • En dokumenterad rutin för avvikelsehantering
 • Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete