Transformatorbur HT5000

En ny robust och mycket flexibel trafobur till ställverk HT5000 med väldigt god ventilation.