Miljöpolicy

Inom HT Ställverk vill vi verka för en sund miljö utifrån ett långsiktigt perspektiv. Vi anser att det är viktigt att hushålla med jordens resurser samt skydda, bevara och förbättra miljön så långt som det är möjligt.

Vår strävan efter en renare och friskare miljö innebär att:

 • Vi har en helhetssyn på hela energikedjan som omfattar
  tillverkning, distribution och användning genom att arbeta för
  en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.
 • Vår verksamhet bedrivs så att vi tar ansvar för miljön genom
  att anpassa oss efter naturens kretslopp.
 • Vi följer givetvis den miljölagstiftning som finns och vi strävar
  om möjligt efter att överträffa dessa föreskrifter och krav.